To, kde žijeme, to čo nás obklopuje, to v nás zanecháva dojem. Oceľové a nerezové architektonické prvky na fasádach budov, terasové a balkónové zábradlia, atypické exteriérové prvky, parapety, ochranné mreže na oknách a dverách, brány a ploty, komínové striešky a i. Nerezové výrobky z  vysokolešteného antikorózneho materiálu, ktoré sú odolné voči vplyvom počasia, a zároveň majú svoju vysokú estetickú hodnotu. To, čo je krásne a to, čo Vás chráni. KOVEX Vám ponúka hodnotu.

O nás

Spoločnosť KOVEX sa už od svojho vzniku v roku 1992 zameriava na atypickú kovovýrobu, obrábanie kovov, sústružnícke a frézarské práce. Vo svojich výrobných priestoroch disponuje strojovým vybavením, ktoré umožňuje zvládnuť aj náročné projekty.

Kontaktujte nás

Mobil:
0903 374 898
0903 682 483

Email:
kovex@kovex.eu
martin@kovex.eu

viac kontaktov...

Navštívte nás